Artikelkatalog skriva artikel

Svenska homonymer

Artikel i Språk av homonym

En homonym är ett ord med flera betydelser, men ordet stavas och uttalas likadant. Ett exempel på en svensk homonym är t.ex. fil, som kan vara filmjölk, men också ett verktyg av härdat stål. Det kan t.o.m. vara de linjer man kör bilen emellan på vägen. Det är okänd hur många homonymer som finns i det svenska språket, då många ordböcker bara listar ord i sitt presens t.ex. tomt eller tomte (stycke land respektive jultomten). Men de två orden är homonymer om de skrivs och sägs i bestämd form – tomten (bestämt stycke land/en specifik jultomte).

Nedan listas några exempel på svenska homonymer:

Drake

 1. En drake kan vara en flygande leksak av t.ex. väv, papper eller plats
 2. En drake är hanen hos fågelarten änder
 3. En drake kan också vara ett fantasidjur som kan flyga (och spruta eld)

Pipa

 1. En pipa kan vara ett avlångt ihåligt föremål – exempelvis gevärspipa
 2. En pipa kan vara ett föremål avsett för tobak/rökning (tobakspipa)
 3. Fågelungar brukar väldigt ofta avge ett högfrekvent ljud – de brukar pipa

Tanka

 1. Tanka kan vara att fylla sin bil (eller annat fordon) med bensin/diesel
 2. När man laddar sitt mobila kontantkort med pengar (tanka på med 100 kronor)
 3. Tanka kan också vara när man laddar ner någonting på internet

Land

 1. Land kan vara fastlandet d.v.s. när man inte är till sjöss
 2. Ett land kan vara t.ex. Sverige eller Norge (en nation, en stat eller ett rike)
 3. Land eller landet kan vara ett område utanför tätorten (landsbygden)
 4. Land kan också vara ett stycke land som är avsett för att odla på

Under

 1. Under kan vara att ett fartyg ”går under” d.v.s. sjunker
 2. Under kan även vara motsatsen till ovan/över eller på (”under mattan”)
 3. Ett under är likaså en övernaturlig händelse eller ett mirakel (ett underverk)

Var

 1. Var kan vara när någon är försiktig eller skygg (vaksam)
 2. Var kan vara den gulaktiga vätskan man har i sår/inflammerad vävnad
 3. Var kan också vara ett kortare ord för ”varje” eller ”varenda”
 4. Var kan även vara ett ord för att beskriva en tidigare handling (”jag var där”)
 5. Var kan till slut vara ett överdrag för en kudde (synonym till ordet örngott)

Väldigt ofta misstas ord som uttalas, men som inte bokstaveras likadant för homonymer. Dessa ord kallas istället för homofoner och exempel på detta är bl.a. orden ”kol” (för grillning) och ”kål” (grönsaken). De båda låter likadant när man säger orden, men skiljer i sättet de stavas på och är därför homofoner.

Förutom homonymer och homofoner, så finns det även homografer. Homografer är ord som stavas likadant, men låter olika när de uttalas. Exempel på en homograf är ordet ”men” som betyder skada, och ”men” – konjunktionen.

Vill du lära dig mer om homonymer så kan du besöka den Svenska Homonym-Ordboken.