Artikelkatalog skriva artikel

Sudokuteknik x-vinge

Artikel i Underhållning av Kent

Matematikern Gary McGuire från University College Dublin säger sig ha bevisat att ett sudoku behöver minst 17 ledtrådar för att kunna lösas på logisk väg. Ingen har hittills lyckats ta fram ett korrekt sudoku pussel som bara inkluderar 16 ledtrådar. Pussel i dagstidningar har runt 25-35 ledtrådar. Riktigt svåra sudoku har under 25 ledtrådar. Generellt sett gäller att ju fler ledtrådar du har desto lättare blir det att lösa sudokut. Är du en van sudokuspelare så har du säkert tröttnat på enklare sudoku för länge sedan och håller dig till de med färre ledtrådar.

Vad gör man då om man kör fast på ett sudoku med lite färre ledtrådar? Ett sätt är att lära sig lite olika sudokutekniker så att du vet var du ska leta efter i pusslet och hur du tar dig vidare när du kört fast.

X-vinge

En av alla tekniker som finns är att leta efter en så kallad x-vinge. För att använda tekniken måste du först skriva ner alla möjliga nummer i de tomma rutorna, det vill säga de rutorna som ännu inte har någon siffra. Det är nummer som skulle kunna vara placerade där och som du ännu inte kan uteslutas.

En x-vinge innebär att du har två rader (tex rad 3 & 7) där båda raderna har exakt samma rutor för ett nummer. Ponera att numret är fem. Nummer fem kan då placeras på total fyra olika ställen, två potentiella platser på ena raden (rad 3), och samma två positioner på den andra raden (rad 7). Om femman placeras på första rutan på rad tre kommer den automatisk att tvinga bort den andra ledtråden längre bort på raden. Även ledtråden lodrätt nedanför på rad 7 kommer att falla bort. Då finns det bara en ruta kvar där den andra femman kan placeras. Samma sak gäller om siffran fem placeras på rad tre, fast i den andra möjliga rutan. Två av siffrorna kommer då att falla bort och kvar är femman med endast två möjliga placeringar.

Du vet fortfarande inte i vilken av rutorna femman ska vara eftersom det finns två alternativ, men du vet att femman kommer (a) täcka upp hela raden, och (b) täcka upp båda kolumnerna. Finns då sexan utplacerad på någon annan plats längs de raderna eller kolumnerna kan du genast stryka dem. Det gör att du har färre alternativ och är ett litet steg närmare en lösning. Det heter x-vinge därför att drar du ett streck mellan de två möjliga alternativen kommer strecket har formen av ett X.