Artikelkatalog skriva artikel

Nanoteknik –vad det är och till vad det kan användas

Artikel i Datorer & teknik av Sebastian

Många har säkert hört talas om nanoteknik i olika sammanhang, men det är förmodligen inte lika många som faktiskt vet vad nanoteknik som begrepp egentligen innebär. Ordet ”nano” härstammar från det grekiska ordet för dvärg och betyder miljarddel i tekniska sammanhang, det vill säga något oerhört litet. Nano som ord kopplas sedan ofta samman med olika mått såsom millimeter, meter och så vidare. Anledningen till att nanoteknik kallas just så beror på att tekniken bygger på produkter som ofta bara är några atomer stora. En atom i sin tur brukar uppskattas till en storlek på cirka 0,2 nanometer. Som en definition har man sagt att nanotekniken innefattar teknik och tekniska produkter som ligger i storleksspannet 1-100 nanometer. När en nanoprodukt ska byggas ihop används speciella mikroskop med hög upplösning för att kunna visualisera de enskilda atomerna och sätta ihop dem på önskat sätt.

När nanotekniken började bli stor på 1980-talet användes den främst i material inom teknisk industri. Nanotekniken har inneburit helt nya möjligheter inom flera områden. Med hjälp av nanoteknik kan man tillverka extremt hållfasta men otroligt tunna material. Eftersom man utgår från enskilda atomer av olika slag är det möjligt att framställa material med väldigt specifika egenskaper. Idag finns nanotekniken även representerad i många vardagliga produkter. Stekpannor är ett exempel där nanomaterial används i ytskiktet för att göra den hållbar och även undvika att mat bränns fast. Andra vardagliga produkter där nanomaterial kan hittas är kläder, möbler och bilsäten där textilierna impregneras med nanomaterialet för att stöta ifrån sig vätskor. Nanomaterial är även ett populärt inslag i de flesta av dagens elektronikprodukter, alltifrån datorer och tv-apparater till rakapparater och tvättmaskiner. Till och med smink kan framställas med hjälp av nanoteknologi, där man har stora möjligheter att anpassa sminkproduktens egenskaper enligt önskemål.

Ett annat område där nanotekniken har slagit igenom stort är inom medicinen. Inom ögonkirurgi har nanotekniken utvecklat extremt tunna nålar gjorda i stål. Med hjälp av dessa har framsteg gjorts inom ögonkirurgin där tekniken ofta är en begränsande faktor på grund av de mycket små strukturer som måste opereras med stor precision. Ett annat exempel är nanopartiklar som används inom cancersjukvården. Där fungerar nanopartikeln fungerar som en målsökande robot då den levererar ett toxiskt läkemedel till tumören som ska utplånas. Det finns stora förhoppningar att nanotekniken ska kunna bidra till stora framsteg inom medicinen, både när det gäller diagnostik och behandling av sjukdomar samt inom den mer molekylära medicinska forskningen.