Artikelkatalog skriva artikel

Krypgrundsisolering

Artikel i Renovering & tillbyggnad av Tomaso66

Tjänar det något till att montera krypgrundsisolering ? Ja det blir en positiv effekt med en förbättrad isolering i krypgrunden. Många som har gamla installationer med krypgrundsavfuktare har börjat titta på energi förbrukningen och det självklara valet blir då krypgrunds isolering. Meningen med isoleringen är att man vill höja temperaturen i krypgrunden och därmed minska kondenseringen som uppstår när varm luft kommer in i den kallare krypgrunden sommartid. På nyare hus byggda från 70-80 talet har ibland de yttre grundmurarna isolerade på insidan med frigolitblock. Dessa krypgrunder är ofta även dom alldeles för fuktiga sommar tid, det beror ofta på att isoleringen på de yttre grundmurarna förhindrar solen att värma krypgrunden och då hålls krypgrunds utrymmet kallt även på sommaren. Ett alternativ är att isolera både marken och yttre grundmurarna samt täppa till kattgluggarna och montera en avfuktare. Då får man en torr miljö samt att man håller en jämn högre temperatur i grunden, detta är inte att rekommendera om man har skarpa lukter i grunden samt att dom börjat tränga upp mot boendemiljön.

Valet av krypgrundsisolering är inte självklart, hur grunden ser ut samt kostnad är två faktorer som spelar in.

Ett enkelt och med rimligt pris är att montera en diffusionstät markreflexduk som både håller tillbaks markavdunstande fukt samt reflekterar tillbaks strålnings värmen upp i grunden och därmed har en isolerande effekt.

Lite bättre isoleringsvärde har den sk favolen (ser ut som liggunderlag ca 10mm tjockt), den kräver lite mer av den som lägger den då det kan behövas tätningsmassor, jordspik mm för att få den tät och bra. En fördel med denna är att den har en bra bromseffekt mot markradon.

Ett lite mer traditionellt sätt är att jämna av marken i krypgrunden (om det behövs kan man singla av marken) och sedan lägga 2 lager med frigolitskivor ca 50-100 mm på marken samt fästa upp på yttre grundmurarna. Tänk på att lägga skivorna med förskjutna skarvar, så blir det stabilare samt att isoleringen blir bättre. Ni måste även lägga åldersbeständig plast mot fukten. Tänk på att om ni tätar grunden måste ni ha en avfuktare i krypgrunden som säkerhet.

Om ni har berg i krypgrunden ökar kraven på isoleringen, dvs att ni gör ett tjockare lager med bättre isolerings värde. Om man använder tex favolen kan man lägga 2-3 lager med det. Men som alltid är alla krypgrundar olika och man kan börja med ett lager och kontrollera hur resultatet blev under sommarmånaderna.

Lyckas man riktigt bra med isoleringen av krypgrunden och den är riktigt tät, kan man faktiskt klara sig med ett par torrbollar för att hålla torrt i grunden. Detta kräver oftast att isoleringen utförs av en seriös fackman som har stor erfarenhet av arbetet. Eller så finns det små sorptionsavfuktare med en joniserings funktion som ligger bra till i pris och som man kan montera och installera själv.

Avslutningsvis kan säga att desto mer krut du lägger på isoleringen, fukttätning av din krypgrund desto mindre blir kravet på avfuktningskapacitet samt driftkostnader. Sen måste man alltid okulärt kontrollera sin grund minst 2 gånger per år för att tillse att allt står rätt till.