Artikelkatalog skriva artikel

Bärgning Göteborg

Artikel i Bil av Bargning

Behovet av hjälp vid räddning och bärgning vid olyckshändelser, oplanerade stopp eller bara flyttning av avställda fordon varierar vid olika tillfällen. Varierar gör även tid, kostnad och andra kvalitetsfaktorer.

Vid bedömning av kvalitetsutfall av olika tjänster inkluderas endast registrerade företag med speciella transportförsäkringar och andra obligatoriska tillstånd. Dessa företag bedömes vara registrerade hos berörda myndigheter.

Då kvalitetsutfallet är säkrat med val av ett ”auktoriserat företag”, blir kostnads- aspekten troligtvis avgörande i val av bärgningsföretag. Krav på fast pris säkerställer beställaren att inte överraskas i efterhand. Vid kostnadsberäkning av bärgningen kommer eventuell räddningsförsäkring in i kalkylen. Självrisken varierar normalt mellan 1500 och 1800 kr hos olika försäkrings-företag men alltid med förbehåll att bärgning sker till närmaste verkstad.

Vid olycka då polisen är inkopplad och bärgning krävs kan det vara svårare för den drabbade att själv planera åtgärder och kan då inte överskåda kostnaden för räddning. Vid tillfällen då den drabbade själv har möjlighet att planera bärgningen bör hen anlita nämnt registrerat företag med tillhörande försäkringar och tillstånd. Det definitiva beslutet kan styras av kostnaden. Vid utnyttjande av eventuell fordonsförsäkring betalar beställaren självrisken och bärgningen sker endast till närmaste verkstad. Då fast pris på bärgning införskaffats upptäckes ofta att den verkliga kostnaden understiger krav på självrisk även vid själv vald lämningsadress.

Bärgning av andra oplanerade stopp, som kan bestå av en sådan enkel orsak som punktering, kan orsaka problem vid ett eventuellt utnyttjande av försäkringssjälvrisken. Försäkringsföretaget bör rådfrågas före beslut om sådant förfarande. Det bör dock påpekas att även i dylika situationer blir den verkliga bärgningskostnaden oftast lägre än självkostnaden.

Bärgningar av fordon med planerade stopp till och från olika verkstäder eller transporter av avställda fordon mellan olika adresser brukar inte vara lika tidsstyrda som akutfallen och kräver därför inte samma exakta avhämtningstid. Detta medför att beställaren har större möjlighet att hitta det bästa prisalternativet bland de kvalitetssäkra bärgningsföretagen.

Utöver nämnda bärgningsalternative där stora krav ställs på transportsäkerheten är  en stor del av dagens bärgning i Göteborg detsamma som hämtning och transport av tänkta avregistrerade fordon till skrotning.

Efter statens indragning av skrotningspremier har denna verksamhet vuxit upp till en gråzon med fiktiva och oregistrerade ”företag” som aktörer med diverse direkta desinformationer om sina respektive verksamheter. Dessa kan sållas bort från seriösa företag, som även erbjuder dessa tjänster, på samma sätt som behandlats. Bärgning och hämtning av sådana ”skrotbilar” sker oftast gratis. Vid vissa tillfällen erbjuds även en viss betalning vid avhämtningen av dessa fordon.

Som kund är det naturligtvis av verkligt intresse att förvissa sig om att fordonet omhändertas på ett överenskommet sätt. Det lämnade fordonet får kanske inte ställas i trafik igen utan kännedom av ägaren. För att undvika olägenheter bör anlitad aktör vara ett registrerat företag med uppgivet organisationsnummer samt inneha giltiga och synliga försäkringar och tillstånd. Bärgningar av fordon täcker ett stort område med många aktörer vilket ställer högre krav vid planeringen. Faktorer som kostnad och tid har alltid varit naturligt att beakta för beställaren. Ur kvalitetssynpunkt bör även det tänkta anlitade företaget genomgå en viss utvärdering.