Artikelkatalog skriva artikel

Avgångsvederlag – Hur fungerar det?

Artikel i Företagsekonomi av kolikx

Eftersom det är lite skakigt i den globala ekonomin, vilket påverkar den svenska arbetsmarknaden,  så tänkte jag upplysa om ett fenomen som kan vara bra att känna till om du skulle råka ut för att bli uppsagd. Detta fenomen är avgångsvederlag. Avgångsvederlaget är inte så jätte vanligt i Sverige om man jämför med exempelvis Afrika, Latinamerika och Asien där avgångsvederlaget ersatt arbetslöshetsförsäkringen (a-kassan).

Vad är ett avgångsvederlag?

Avgångsvederlag är en ekonomisk ersättning som en arbetsgivare betalar en arbetstagare i samband med att arbetsgivaren säger upp arbetstagaren. Eftersom det inte finns någon lag som tvingar arbetsgivaren att betala avgångsvederlag så görs alltid upplägget upp individuellt. Detta kan vara svårt för en arbetstagare som inte är så van vid att förhandla, varför det är bra om arbetstagaren kan ta hjälp av expertis inom facket eller en specialiserad arbetsrättsjurist. Ibland så kan arbetstagaren få ett erbjudande om avgångsvederlag som motsvarar x antal månadslöner. Men om det finns anledning att misstänka att uppsägningen inte skett med så kallad saklig grund så kan arbetstagaren ha mycket att vinna på att ta hjälp av arbetsrättslig expertis för att få hjälp med att förhandla fram en ökning av avgångsvederlaget. I de fall där saklig grund faktiskt finns så sker i regel uppsägningen på så vis att arbetstagaren arbetar ända fram till uppsägningstidens slut.

Vilka är de vanligaste orsakerna?

– Den vanligaste orsaken är att företaget (arbetsgivaren) vill frångå de lagstadgade turordningsreglerna. Turordningsreglerna innebär att arbetsgivaren skall säga upp anställda med principen ”först in, sist ut”, vilket innebär att de som jobbat längst på företaget också skall sägas upp sist. Om däremot arbetsgivaren vill bli av med en arbetstagare som jobbat längre än en annan så kan man förhandla fram ett avgångsvederlag till den person, som en kompensation till denna personen för att företaget frångår turordningsreglerna.

– Om arbetsgivaren brutit mot någon lag eller avtal, så kan de betala avgångsvederlag för att slippa bli stämda vid domstol och betala skadestånd.

– Om arbetsgivaren måste skära ner, så kan de erbjuda en grupp arbetstagare ett avgångsvederlag för att på så vid få dem att säga upp sig själva.

Hur fungerar det i praktiken?

Att tillämpa avgångsvederlag är alltid frivilligt, både från arbetsgivarens och arbetstagarens perspektiv. Som arbetstagare behöver du alltså inte godkänna det eventuella avgångsvederlag som arbetsgivaren erbjuder dig. På samma sätt så aldrig arbetsgivaren skyldig att erbjuda dig ett avgångsvederlag. Ofta så är detta dock en bra lösning och traditionellt sett så försöker parterna lösa situationen genom förhandlingar om avgångsvederlag eftersom annars så kan saken tas upp i domstol, och då blir det oftast mycket dyrare och mer långdraget än att lösa situationen med en förhandling om avgångsvederlag.

Övrigt att tänka på?

Eftersom a-kassan och skatteverket räknar avgångsvederlag som lön så är du inte berättigad till arbetslöshetsersättning under tiden som du får avgångsvederlag, även om du går hemma utan jobb. Om du har inkomstförsäkring så går försäkringsbolaget på bedömningen som a-kassan gör. Det gör att du inte inte blir berättigad till ersättning från inkomstförsäkring förrän a-kassan ger dig status som arbetslös med rätt till ersättning. Du kan alltså inte få ersättning från inkomstförsäkringen förrän du får ersättning från a-kassan. I vilket fall så är det viktigt att du hittar en billig inkomstförsäkring så att du får en bra ersättning även när avgångsvederlaget är slut.